Menu
Loading…

Pozvani predavači

1

Prof. dr. sc. Marina Ajduković, psihologinja, zaposlena je na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je više od 230 radova, 12 autorskih i 11 uredničkih knjiga. Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su: mentalno zdravlje, učinak trauma i kriza na mentalno zdravlje, internalizirani i eksternalizirani problemi mladih, nasilje u bliskim odnosima, nasilje nad djecom, subjektivna dobrobit djece i mladih, profesionalni stres pomagača, etika istraživanja. Uz svoj nastavni i znanstveni rad, od 2006. do danas prof. dr. sc. Marina Ajduković aktivno surađuje s UNICEF-om Ured za Hrvatsku na unaprjeđivanju rada s djecom koja žive u razvojnom i sigurnosnom riziku. Osnivač je i trenutno predsjednica Društva za psihološku pomoć koje aktivno pridonosi olakšavanju psiholoških učinaka različitih kriza na individualnoj, obiteljskoj i grupnoj razini.
 
U razdoblju COVID-19 pandemije je bila iznimno aktivna kako u istraživačkom radu tako i u osnaživanju profesionalne zajednice. Tako od svibnja 2020. sudjeluje u međunarodnom longitudinalnom projekta „Psihološka prilagodba i suočavanje tijekom pandemije korona virusa (Covid-19)“ čiji je cilj pratiti u četiri vremenske točke kako se građani osjećaju u svakodnevnom životu tijekom pandemije bolesti Covid-19 i kako se nose sa stresom i napetostima. U istom razdoblju je vodila jednogodišnji programa u suradnji s UNICEF-uredom za Hrvatsku na temu „Psihosocijalna podrška stručnjacima socijalne skrbi koji skrbe za djecu tijekom stresnih događaja velikih razmjera i katastrofama“. Objavila je veći broj radova na ovu temu kao npr. „Supervizija »na daljinu« u vrijeme Covid-19 krize: Hrvatska perspektiva (Ljetopis socijalnog rada, 27 (1), 7-30), „Partnerski odnosi u vrijeme COVID-19 krize: Kako sačuvati dobre odnose, spriječiti ili/i zaustaviti nasilje?“ (u ko-autorstvu s D. Ajduković) (Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke, str. 116-125. Hrvatska psihološka komora), „Provođenje mjera stručne roditeljima pomoći “na daljinu” ?“ (u ko-autorstvu s I. Rezo Bagarić).Održala je brojna stručna predavanja o učinku COVID-19 pandemije na hrvatske građane i na profesionalnu zajednicu koju je aktivno podržavala kroz supervizijski rad.
 
Naslov pozvanog predavanja:  Psihologija u vrijeme COVID-19 pandemije: Što smo „dali“ drugima, a što smo naučili od drugih?

 

2

Izv. prof. dr. sc. Irena Burić je diplomirala psihologiju 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2010., na istom fakultetu, obranila je doktorsku disertaciju. Od svibnja 2006. zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, a u srpnju 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na istraživanja emocija, motivacije, ličnosti i psihološke dobrobiti u obrazovnom kontekstu. U razdoblju od 2014. do 2017. bila je voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta Teachers’ emotions and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation, well-being and relationships with students (UIP-2013-11-5065), a od siječnja 2020. voditeljica je istraživačkog projekta Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva (IP-2019-04-5472), financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. Do sad je objavila 34 izvorna znanstvena rada i 6 poglavlja u knjizi te je sudjelovala sa 40-tak priopćenja, 2 simpozija, 4 pozvana predavanja i jednim pozvanim simpozijem na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je uredništva triju međunarodnih znanstvenih časopisa (Psychological Test Adaptaion and Development, Educational Psychology, International Journal of School and Educational Psychology). Bila je članicom programskog i/ili organizacijskog odbora niza znanstvenih i stručnih skupova (npr. Dani psihologije u Zadru, 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 19th European Conference on Personality). Redovita je recenzentica većeg broja znanstvenih časopisa domaćih i inozemnih izdavača (npr. Motivation and Emotion, Personality and Individual Differences, Learning and Individual Differences, Journal of Happiness Studies, Educational Psychology, Frontiers in Psychology, Psihologijske teme, Suvremena psihologija itd.). Dobitnica je Državne stipendije za nadarene studente (2000.), Nagrade za znanstvena ostvarenja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2015.), Nagrade rektorice Sveučilišta u Zadru za izvrsna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu (2017.) te Nagrade za znanstvena ostvarenja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2018).
 
Naslov pozvanog predavanja: Uloga emocionalnih procesa u objašnjenju radne uspješnosti nastavnika
 
3 Prof. dr. sc. Peter Kuppens je profesor psihologije na Sveučilištu Leuven u Belgiji. Njegov je istraživački interes usmjeren na ispitivanje prirode, regulacije i dinamike emocionalnog iskustva u svakodnevnom životu te kako je ono povezano s psihološkom dobrobiti i poremećajem raspoloženja. Član je Udruženja za psihološku znanost i Društva za ličnost i socijalnu psihologiju.
 
 
Naslov pozvanog predavanja: Lekcije naučene opažanjem emocija u njihovom prirodnom okuženju, svakodnevnom životu

 

 

3Izv. prof. dr. sc. Borja Martinović je izvanredna profesorica na Odjelu za interdisciplinarne društvene znanosti na Sveučilištu Utrecht u Nizozemskoj te član Europskog istraživačkog centra za migraciju i etničke odnose (ERCOMER). Završila je Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci s titulom učenice generacije, a kao dobitnica pune stipendije nastavila se školovati na trogodišnjem koledžu u Nizozemskoj (University College Utrecht) na kojem je s najvećom pohvalom (summa cum laude) diplomirala društvene znanosti, s posebnim naglaskom na psihologiji i antropologiji. Titulu magistra znanosti dobila je, isto s najvećom pohvalom, po završetku dvogodišnjeg interdisciplinarnog programa Komparativni studiji migracije, etničkih odnosa i multikulturalizma na Sveučilištu Utrecht. Na Odjelu za sociologiju, na istom sveučilištu, doktorirala je 2010. godine na temu društvene integracije imigranata u zapadnim zemljama. Uz stipendiju australske vlade radila je kao postdoktorand na Sveučilištu Queensland, na Odjelu za psihologiju, a 2013. godine se vratila u Utrecht na poziciju docenta gdje je 2017. godine unaprijeđena u zvanje izvanrednog profesora. Iste godine izabrana je za člana Utrechtske Mlade Akademije, organizacije koja okuplja uspješne znanstvenike u dobi do 40 godina.
 
Borja se bavi temama vezanim za etnički i nacionalni identitet, integraciju migranata, te odnose među etničkim grupama. Njezin pristup ovim temama je komparativan: proučava ih iz perspektive većinskog i manjinskog stanovništva na uzorcima iz različitih zemalja. Nadalje, njezin pristup je interdisciplinaran time što kombinira teorije i metode iz psihologije i sociologije. Borja je trenutno voditeljica petogodišnjeg projekta OWNERS financiranog od strane Europskog istraživačkog vijeća (ERC) u sklopu kojeg proučava temu teritorijalnosti u multietničkim državama.
 
Autor slike: Ed van Rijswijk 
Naslov pozvanog predavanja: „Ovo je naša zemlja!“: Kolektivno psihološko vlasništvo teritorija kao barijera za prijateljske odnose među etničkim grupama

 

na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Koncept & izrada Kom@ Dig[IT]alna agencija 2021 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo